PIHASUUNNITTELU

Pihasuunnittelu perustuu aina asiakkaan yksilöllisiin toiveisiin, tarpeisiin ja odotuksiin. Hyvin suunniteltu piha huomioi pihan luontaiset lähtökohdat ja on realistinen. Suunnitelman lähtökohtana on myös pihan toteuttajan budjetti. 

Pihasuunnitelman avulla pihasta saadaan kerralla toimiva ja viihtyisä.  Pihasuunnitelma vähentää turhia investointeja ja epäonnistuneita kokeiluja. Pihaa on helppo hoitaa, kun eri toiminnoille on varattu riittävästi tilaa oikeista paikoista.  Kasvit viihtyvät, kun ne on istutettu niille sopiviin olosuhteisiin.

Mikä pihasuunnitelma sopii sinulle? 

Pihasuunnitelma on mittakaavaan tehty suunnitelma, jossa on määritelty tarkasti  pihan eri toiminnot, rakenteet, istutusalueet,  kasvit ja materiaalit. 
Luonnossuunnitelmassa on esitetty pihan tilat ja toiminnot sekä istutukset alueittain tontilla.
Idealuonnos voidaan piirtää kartotuskäynnin yhteydessä. Idealuonnoksen avulla voi itse toteuttaa tontilla pieniä muutoksia, jotka eivät vaadi tarkkoja mittauksia tai suunnitelmia.

Suunnitelmien  lisäksi voidaan myös tehdä erilliset työohjeet sekä viherrakentajille työselostukset. 

 

  • KARTOITUSKÄYNTI 80€ veloitetaan vain, mikäli kartoitus ei johda sopimukseen. Kartoituskäyntiin varataan noin 1-2h
  • Kysy myös rohkeasti muita vaihtoehtoja, mikäli et löytänyt tarvitsemaasi!
  • MUISTA, että työkustannukset oikeuttavat kotitalousvähennykseen!