På svenska

Har du en trädgård men inte tid eller resurser för att sköta den eller vill du ha en ny gård planerad? Marikas Trädgårdstjänster hjälper dig i olika trädgårdsarbeten. Ta kontakt så ser vi vad din trädgård behöver.
Varje uppdrag är unikt. Kostnaderna baseras på just din trädgård och en offert.

TRÄDGÅRDSPLANERING – Behöver du en ritning för att anlägga en ny gård eller vill du uppdatera din gamla gård eller delar av den. Det finns olika alternativ av ritningar så som DETALJERAD TRÄDGÅRDSRITNING, SKISS eller IDERITNING. Ta kontakt för mera information och för en kartläggning av behovet. Priset beror på ritningens storlek och krav. Ideritning fr. 250€, detaljerad trädgårdsritning fr. 1500€.

SKÖTSELPLAN – för att göra en skriftlig skötselplan kartlägger jag din gård och växtligheten. Med dessa skriftliga råd kan du själv sköta din gård och växterna under hela säsongen. Priset för en skötselplan bestämms efter kartläggningen och du får en offert.

SKÖTSELARBETEN – för dig som vill hålla din trädgård i skick utan att själv behöva göra grovarbetet! Efter att jag har kartläggt gården och behovet för skötseln ger jag en offert som innehåller de olika arbeten som utförs och hur ofta.

PLANTERINGS RITNING – för dig som vill själv plantera men inte riktigt vet vad och hur, är en planterings ritning svaret. Efter att jag har kartläggt dina önskemål och planteringsområdet får du en ritning med instruktioner om växter, mängder, material och hur de planteras. Priset beror på storleken av planteringsområdet. En perennrabatt på 10m2 fr. 300€. Du får en offert efter kartläggningen.

PLANTERINGS RITNING + ARBETET – för dig som vill ha ett planteringsområde planerat och förverkligat. Då gör jag arbetet till slut! Du får en färdig plantering som du kan njuta av länge. Du får en offert efter kartläggningen. För ett område på ca. 10m2 inkl. Planering och förverkligande fr. 800€-1000€ (inkulderar inte materialer)

TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING – Jag gör ett hembesök där jag på plats enkelt visar hur du kommer vidare. Jag svarar på dina frågor och ger dig råd om växter och deras skötsel. Du kan även få tips och inspiration till hur trädgården skulle kunna utformas. Rådgivningstjänsten resulterar inte i någon skiss utan du ansvarar själv för att anteckna det vi kommer fram till. Rådgivningen tar ca. 2h, kostnad 150€.

GÅRDS STYLING – för dig som vill ha hjälp med att piffa upp gården och terassen inför speciella tillfällen eller inför en försäljning. Med små ingrepp städar jag upp och inreder terassen och trädgården. Vi använder de befintliga inrednings artiklarna du har men kan även komma överens om annat. Kostnad 350€. I priset ingår kartläggning, planering och förverkligande (max. 10h. För de timmar som överskrider debiteras 39€/h)

KARTLÄGGNING – debiteras endast om kartläggningen inte leder till kontrakt. Kostnad 80€.

KOSTNAD för separata trädgårdsarbeten är 39€/h

Om du inte hittade alternativ för din trädgård här ta gärna kontakt så ser vi hurdan hjälp du behöver!

Moms 24% tilläggs

OBS! Arbetets andel berättigar till hushållsavdrag. Läs mera på www.vero.fi